ՏԵՍԱԱՐԽԻՎ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ԴԵՄ Է ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՆ


ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ 2011-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 
 ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅՈՎԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՓՈՐՁԸԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ


No comments:

Post a Comment